αFAC

Analytical standard for validation of [18F]FAC
1-(2'-deoxy-2'-[18F]fluoroarabinofuranosyl)cytosine

Research Chemical

Molar Mass:

Chemical Name: 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranosyl)-

Order number / Unit
Please inquire for customized filling and bulk quantities.