αFMAU

Reference standard for byproduct of [18F]FMAU and [11C]FMAU synthesis
(2'-deoxy-2'-fluoro-5-methyl-1-?-D-arabinofuranosyluracil)

Research Chemical

Molar Mass:
[97672-34-9]

Chemical Name: CA index name: 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl]-5-methyl-

Order number / Unit
Please inquire for customized filling and bulk quantities.